2014/12/01

ගමරාළගේ පිට්ටු කෑම...! | සිතුවම් බර ගාණකින් සමන්විත ඔන්ලයින් විරිඳුව...

ගමරාළ කෙනෙකුගේ පිට්ටු කෑමක් ගැන කියවෙන මේ විරිඳුව කතන්දර සීයා විසින් කෙහෙල්කොටුවේ චුටි මහත්තයා ට ඒ කාලේ කියා දුන් එකකි. සිතුවම් බර ගාණකින් සමන්විත මෙය රසවිඳ, ලබා ගත හැකි පාඩමක් වෙතොත් එය ලබා ගන්නා මෙන් කෙහෙල්කොටුවේ චූටි මහත්තයා ඔබට ආරාධනය කරයි.

මෙන්න එහෙනම් සයිබර් යාය ඔබවෙත ගෙන එන “ගමරාළ ගේ පිට්ටු කෑම“ විරිඳුව.....
ගමරාළ ගේ පිට්ටු කෑම අහවරයි. 

සයිබර් යායේ බුද්ධිමත් රසිකයෙක් හෝ රසිකාවියක් වන ඔබත් මෙවැනි සිදුවීමකට මූණ දී ඇති නම් හුදී ජනයාගේ පහන් සංවේගය උදෙසා ඒ පිළිබඳ සඳහන් කරන මෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

.................................
- කෙහෙල්කොටුවේ චූටි මහත්තයා.

...................................................................

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...